Resumeer
Prologbordet
Traditioner
Drinklogen
Prologløbet
Drømmehold
Generalforsamlinger
Ny drømmeholdsspiller
Ranglister og statistik

Hits: 119791

Forsiden Nyheder Events Indsendte forslag Kultbilleder Kontakt os
  SIDST OPDATERET D. 03-08-2022 KL: 14:11:28
Generalforsamlinger / Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2004


fredag den 9. april blev der afholdt generalforsamling i prologsocietetet.

Til stede var: Formand Faz - Dan A - P.Q - Sune P - Kaare K og Gax

Den forsinkede generalforsamling skulle i år tage stilling til følgende punkter:

1. Cykler

2. 5-kamp

3. 10-års jubilæum

4. prologsiden

1. Efter at havnekiosken havde fået nye ejere og societetet dermed havde mistet sin cykelsponsor, var det oplagt, at finde en løsning på dette problem. PQ nævnte at man kunne tage egne cykler med, men dette blev fejet af banen med fejebakken, da flere mente, at svage ryttere kunne finde på at tage noget gammelt bras med, og dermed have en undskyldning for deres magel på kondi (især Dan A var aktiv i denne del af samtalen). Her blev der diskuteret en hel del frem og tilbage om PQ's dominans og om forskellige rytteres præstationer de sidste år. Følende citat blev hørt: ' Når først det gælder gasser Jens ned - vi andre bliver ved til vi smager jern'.
Enden på diskutionen blev at Trolden, som overhovedet ikke var tilstede, blev sat til at undersøge et sponsorat fra hans fætter, som havde opkøbt de gamle havnekioskcykler.
Sponsoratet skulle være på 10 cykler og flere mente at deres stand nok var bedre med denne Jakob Dut som istandsætter. Vi håber på det bedste fra trold. Nogen plan B blev ikke vedtaget.

2. Den længe ventede 5-kamp blev ikke diskuteret da Per Juul, som skal være en af primus motorerne i projektet ikke var mødt op. Dan A fik i starten skyld for at have kludret i invitationen, men næstformanden stod på sit. Senere ringede Per Juul til Pille Ville hvor han noget fortumlet undskyldte misæren.
I stedet diskuterde man her de gamle planer om vintercurling på Pælebjergssøen, men endnu engang blev disse planer skrinlagt.

3. Dette blev det mest omtalte punkt på dagsordenen. Det første problem var hvornår jubilæet skulle finde sted. Den 10. gang man afholder prologfest eller på 10 års dagen. Nu er dette enstemmigt vedtaget - datoen bliver: lørdag den 1. juli 2006.

Der var stor stemning for at leje strien og det væltede frem med ideer til selve dagen.
Det væltede også frem med problemer som skulle løses. Gax blev sat på at finde ud af hvad det koster at leje strien og ligeledes spørge om det overhovedet er et antennestik i strien. Dan A var skeptisk over at leje hele strien. 'Man kan umuligt vide hvor mange der dukker op, og det er lidt kedeligt at sidde 20 mennesker i den store sal' udtalte han mens han gumlede på den meget velsmagende hovedret. Her gik PQ ind og sagde at hver selvfølgelig kunne invitere en 10 stykker, og skal det være stort skal det være i salen.
Et andet problem var cykelruten - hvordan skulle ruten omlægges fra strien? Her blev man enige om at der skulle bygges en rampe fra scenekanten og ned til gulvet. Derefter skulle man køre ud i gården hvilket affødte følgende tør bemærkning: 'Der er jo dobbeltdør'.
Herefter var 2 forslag på banen. Enten skal ruten gå rundt Musikhjørnet og ud ad Hovedgaden - eller langs ABC sti, rundt Brugsen og ud ad Hovedgaden.
'Det er nok utopi at hele hovedgaden kan spærres af' kom det uventet fra PQ, 'Men civilforsvarret skal i hvert tilfælde ind i billedet'.
Man diskuterede ikke den sidste del af ruten færdigt, men gik over til andre emner. Der blev diskuteret hvad de inviterede gæster egentlig skulle lave når rytterne var taget af sted på cykelruten. Prologen bliver sat igang og hvad gør gæsterne? Her kom ideen om at der skulle opstilles odds på rytternes placering, så gæsterne havde noget at lave. Man blev enige om at undersøge muligheden for brug af walkie-talkie, så gæsterne hele tiden kunne holdes ajour med prologløbets udvikling. ' Hvad med satellit, kan det lade sig gøre' kom det fra den altid optimistiske PQ. Enden på det hele blev, at Faz skulle forhøre sig om muligheden for brug af walkie-talkie, hvilket igen bringer civilforsvaret på bane.
En enkelt kom med følgende bemærkning ' walkie-talkie den er go' men desværre blev det ikke noteret hvem det var.
Derefter blev der snakket om videokavalkade og storskærm, men også underholdningen blev diskuteret. Skulle man leje et band? Pludselig kom det geniale indfald at man skulle spørge kultmusikeren Steve Hart. Dan A blev sat på den opgave at forhøre om denne mulighed. Flere indslag var oppeat vende. PQ var den mest kreative og ville gerne have, at der blev sat spinningcykler op på scenen, så folk kunne køre mod hinanden når de fik lyst. Når man havde cyklet skulle der også være ryttermassage og Drengene fra Angora skulle komme og underholde. 
'Der er endnu mange løse ender, men det spidser til, for vi skal være ude i god tid' var en sidste fornuftig vending inden den irske kaffe kom på bordet.

4. Under dette punkt offentliggjorde formændene, at overskuddet fra årets spiller skulle gå til prologfesten, såfremt at Faz eller Dan A vandt denne titel. Dette høstede højt bifald, da det næsten er sikkert at en fra formandsskabet tager titlen i hus i 2003 sæsonen.
Herefter fik man de sidste ting diskuteret angående festen i 2004. Gax laver igen rampen og PQ spørger Mogens boghandel om sponsorat af Champagne.
Hvorfor Sune og Kaare K var med var tilfældighedernes spil, men turen gik, efter en veloverstået og lækker middag, til Faz og endte sædvanen på kro, hvor flere ryttere stod og ventede. På kro kunne man egentlig ikke huske hvad der var besluttet og man havde heller ikke tid til at gå i detaljer, da man måtte følge med i Peter Vind og Røde Lars' 'stærk mand performanceshow' på scenen. Herefter spredte tågen sig i sindende.

En anskueliggørelse af ansvarsområder ses her:

Rytter Ansvarsområde
Faz Hovedarrangør af prologfesten
Medarrangør på prologløbet.
Sørger for at forhøre sig om walkie-talkie til 10- års jubilæet. 
Dan A. Opdatering af hjemmeside.
Medarrangør af prologløbet. 
Medarrangør af prologfesten.
Forhører om prisen på Steve Hart til 10-års jubilæet
Gax Laver rampe til prologløbet
Primus motor i 'projekt sommercup' 
Sørger for at forhøre sig om pris på strien -og om der er antennestik.
Trolden Sørger for at forhøre sin fætter om sponsorerede cykler i 2004.
Vil lave pokal til prologløbsvinderen og har villet det siden 2002.
J.W Primus motor i 'projekt sommercup' 
P.Q Sørger for sponsorchampagne.
Undersøger muligheden for at få afspærret Hovedgaden
Marl  Sørger for så meget som mulig sponsoropbakning. 

Viva le societet