Resumeer
Prologbordet
Traditioner
Drinklogen
Prologløbet
Drømmehold
Generalforsamlinger
Ny drømmeholdsspiller
Ranglister og statistik

Hits: 119791

Forsiden Nyheder Events Indsendte forslag Kultbilleder Kontakt os
  SIDST OPDATERET D. 03-08-2022 KL: 14:11:28
Generalforsamlinger / Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2005

Fredag d. 18. marts 2005 blev de afholdt generalforsamling i prologsocietetet.

Generalforsamlingen startede denne gang i bowlinghallen, hvor Dan A og Marl måtte smide adskillige øl til den røde sammensværgelse, Faz og Røde Lars. Gax var også med, men fik hurtigt til navnet, Mellemmanden, efter alle gange at bliv nr. 3, hvor man hverken skulle give eller modtage. Da bowlingseancen var overstået drog man ned til Cafe Aroma, som var det sted man havde valgt til at afholde generalforsamlingen.
På Cafe Aroma stødte Phillip til selskabet, men aftenen startede med 2 store skuffelser.
Menukortet på stedet var mangelfuldt i forhold til forventningerne og PQ, som altid er mand for gode replikker og forslag, dukkede mod forventning ikke op.
Stemningen var bitter i et par minutter, men så var man hurtigt tilbage med focus imod især 10-års jubilæet.
Kurt Schmidt, som er indehaver af stedet, foreslog hurtigt en 3-retters menu, som fik humøret til at blomstre. Maden var god og ventetiden kort, og efterhånden fik man ro til at gå i gang med arbejdet som havde følgende dagsorden.

1. Cykler

Det blev besluttet at løjtnant Gax skulle forhører sig hos Dut, som med stor tilfredshed havde leveret i 2004. Hvis Jakob Dut igen ville forlange 200 kr skulle de, ligesom sidst, tages fra 'årets spiller puljen'. Alle gav Gax fuld tillid til at ordne denne sag hurtigst muligt.

2. Festen 2005

Inden dette punkt gav Johnny Madsen en omgang 'Kongewhiskey' til bordet, hvilket afsted kom stemning og bifald til nationaltroubaduren.
Cykelproblemet var faktisk det mest afgørende, så man satte ingen store forventniger til nytænkning. Alligevel var Gax utilfreds med de sidste 2 års rampe og tilbød via hans firma - Øens tømrer - at sponsorere en ny og bedre rampe. Dette med førte stort bifald og der blev skålet og pulset på røg. Phillip, som var yderst aktiv under generalforsamlingen, mente at holdene skulle have forskellige trøjer på. Dette forslag var Formandsparret uenig i, da man aldrig vidste noget om holdstørrelser m.m. Forslaget fik dog opbakning fra andre og Marl sørgede for Bo boner t-shirt til mindst 3 pers. Grunden til denne handlekraftige virksomhed var at ejeren af boboner, Søren Bak, pludselig havde sat sig ned ved bordet sammne med Jakob Bay.
Marl mente også at man skulle indføre en bjergtrøje i løbet - en ide som blev vedtaget til 10 års  jubilæet, men ikke vedtaget til 2005 festen.
Phillip ville gerne indføre bonussekunder i gadeløbsetapen fremover - der var en del diskuteren frem og tilbage omkring dette, men enden på det hele blev at forslaget blev vedtaget.
Bonussekunderne gives således at rytterne bliver fratrukket 5 sekunder fra deres tid alt efter hvilken placering de kommer ind på. Dermed gives der til en 1. plads i et felt på 9 ryttere 45 bonussekunder, mens 2. pladsen får 40 bonussekunder osv.
Dette skulle give mere kamp til sidst om de vigtige bonussekunder.

3. ti-årsjubilæum

Der er ikke lang tid til, så det meste af generalforsamlingens effektive tid gik med at planlægge denne enorme begivenhed. Det viste sig hurtigt at der var mange arbejdsområder der skulle deles ud.

Hvorhenne? Der var flere forslag fremme, men enden blev at Gax ville undersøge muligheden for dameværelset i strien. Dette blev enstemmigt vedtaget. 'Der er også en bar' var en af argumenterne.

Hvem? Man blev enige om at alle ryttere igennem tiden skulle have mulighed for at deltage. Derudover måtte hver rytter invitere 2-3 wildcards. Der blev her diskuteret om muligheden for VIP-lounge kun for rytterne. Denne mulighed havde stor tilslutning, men der blev ikke stemt om sagen. VIP-loungen skulle have den sædvanlige prologmenu, men dog have ret til at spise af den normale menu. Omvendt måtte man gerne tillade de inviterede at smage på prologmenuen.

Hvor meget? Det blev vedtaget at prisen pr. person skulle være på 100 kr.
Prisen skal så dække leje af dameværelset, leje af storskærm samt mad.
Maden kunne Røde Lars og PQ tage sig af, men der er stadigvæk god tid til at tage beslutning her.
Man blev enige om at leje et fadølsanlæg og tage 12-15 kr pr. fadøl. Bartjansen skulle man skiftevis tage sig af. Philip var inde på at man skulle søge spiritusbevilling, hvilket evt. er påkrævet - ingen gad at undersøge det nærmere.
Sprut til drinks m.m måtte ryttere som gæster selv medbringe.
Faz forhører sig om lejepris på storskærm, men kunne evt. låne en.
Gax påtog sig ansvaret for at undersøge antennestik i strien, samt pris på hele baduljen.
Røde Lars bad om, at han forhørte sig om mulighed for at bruge køkkenet dagen i forvejen.
Man blev enige om at de 3000 kr. Steve Hart koster ikke er muligt at påføre som udgift til arrangementet. Faz afkom med en bemærkning om ikke at sælge sine højtalere endnu.

Hvorhen? Det har altid ligget i luften, at man på 10 års-jubilæet skal have en ny rute til prologløbet. Jubilæumsruten blev diskuteret frem og tilbage mange gange. Flere ville indføre stigninger som måske kunne true PQ's enevælde. ' Der har aldrig været en stigning på ruten, lad os se hvordan folk klarr sig når det rigtigt går opad' var en af kommentarene. Ruten blev fuldstændig anderledes end den kendte rute, og ser nogenlunde sådan ud i punktform:

Enkeltstart:
Ud af striens dobbeltdør - til højre ad lindevej - til højre ad vestervejen - til venstre ad kikkebjergvej - op til toppen af kikkebjerget. 

Holdenkeltstart:

Ned af Kikkebjerget - 180 graders sving - ud ad Nørrebjergvej - rundt Nordby Skole - ad Niels Engersvej til Vestervejen - til højre ad Vestervejen - til venstre ad Strandvejen - til højre ad Storetoft - rundt Jens Martin  - til højre ad cykelstien på Kirkevejen - til højre ad Vindgaf - Mål ved telefonboksen på Nybyvej.

Gadeløb:

Direkte mod Torpbakken - over torpbakken - videre ud af Nybyvej - til ventre ved Storetoft - Til venstre ved Strandvejen - til højre ad Vestervejen - til højre ad Lindevej - Mål udenfor Strien.

Ruten er enstemmigt vedtaget, men man kunne evt. forlænge gadeløbet.

Til slut beklagede Marl sig over menglen på nye kultbilleder - Dan A lovede at der hurtigt blev gjort noget ved sagen.

Generalforsamlingen blev præget af et par kedelige afbud, men der blev arbejdet med stor effektivitet og mange problemer er ved at blive løst. Deadline for følgende ansvarsområder er: hurtigst muligt, men senest 2. juli i år.  

En anskueliggørelse af ansvarsområder ses her:

Rytter Ansvarsområde
Faz Hovedarrangør af prologfesten.
Medarrangør på prologløbet.
Sørger for at forhøre sig om leje af storskærm til 10-års jubilæet. 
Medlem af festudvalget.
Dan A. Opdatering af hjemmeside.
Medarrangør af prologløbet. 
Medarrangør af prologfesten.
Medlem af festudvalget.
Gax

Laver rampe til prologløbet.
Primus motor i 'projekt sommercup' 
Sørger for at forhøre sig om pris på strien -og om der er antennestik. Forhører sig om muligheden for at låne køkkenet dagen inden.
Forhører sig om cykler til 2005-2006.
Medlem af festudvalget.

Trolden Vil lave pokal til prologløbsvinderen og har villet det siden 2002.
Phillip Medlem af festudvalget.
J.W Primus motor i 'projekt sommercup' 
P.Q Sørger for sponsorchampagne.
Marl  Sørger for så meget som mulig sponsoropbakning. 

Viva le societet