Resumeer
Prologbordet
Traditioner
Drinklogen
Prologløbet
Drømmehold
Generalforsamlinger
Ny drømmeholdsspiller
Ranglister og statistik

Hits: 119791

Forsiden Nyheder Events Indsendte forslag Kultbilleder Kontakt os
  SIDST OPDATERET D. 03-08-2022 KL: 14:11:28
Generalforsamlinger / Generalforsamling 2002

Generalforsamling 2002
Generalforsamling 2003

I 2001 opstod der ud af intet et formel 1 arrangement, som blev husket med glæde. I 2002 gentog man arrangementet, men brugte det samtidig som en form for generalforsamling. Arrangørerne var P.Q og Faz og de havde besluttet sig til at starte med spisning på Pille Ville. Her er nogenlunde hvad der blev besluttet.

Det første punkt på dagsordenen var om der skulle oprettes et prologhold til sommercup. J.W og Gax meldte sig som kontaktpersoner og der skulle laves en notits om det her på siden. Man var sikker på at man nemt kunne få et hold op at stå - kun næstformanden meldte ud at han ikke var interesseret. Under diskussionen spurgte en ukendt dame, som var tilstede på Pille Ville, om hvad der blev fejret. P.Q svarede prompte: 'Det er Jens, han har lige fået hår på kalorius'   

P.Q var i hopla det meste af aftenen og det røg om ham med herlige anekdoter, som vi ikke kan være bekendt at gengive her på siden.

Det næste punkt på dagsordenen drejede sig om dysterne mod karlene. Det blev besluttet at droppe den hidtidige kontaktperson, Søren Bak, og lade Røde Lars om at styre deltagelsen fra karlene. Man besluttede at droppe bowlingdysten indtil videre, men at holde fast på minigolfdysten. I minigolf ville flere ryttere gerne have mulighed for at deltage. Dan A. sagde at han gerne ville udforme et regelsæt for dette arrangement. Under diskussionen om de forskellige dyster blev det foreslået at man kunne spille curling på Pælebjergsøen om vinteren. Dette vinterculing havde umiddelbar stor tilslutning, men ingen var mand for at arrangere det. Ideer om både almindelige koste og brosten var dog oppe at vende. J.W foreslog et petang arrangement på standen til sommer, men dette blev fejet af bordet med kommentaren: 'Petang er for gamle mænd'.  

Det vigtigste punkt på dagsordenen var årets prologcykelløb. Her blev man enige om den gamle 3-etapes ide, selvom P.Q var mere for et regulært gadeløb. Eftersom Faz flytter ned på havnen komme starten til at gå fra havnefronten.
Gax lovede at lave en rampe som skal bruges, når rytterne sendes af sted.
Dan A. lovede at  bestille cykler i havnekiosken og man besluttede at J.W, Dan A. og Faz skulle stå for et demoløb, for at tage højde for uforudsete problemer.
Faz og Christ har på forhånd meldt sig som tidstagere.

Trolden lovede at kreere en pokal til vinderen af prologløbet. Hvem der skal have den kan ikke siges endnu, men man blev enige om at vinderens navn skulle indgraveres i pokalen. 

Man fandt det også nødvendigt at købe en gul førertrøje til vinderen af løbet. P.Q proklamerede at han ikke havde i sinde at vinde løbet, men at han dog ville køre alle andre til fars. P.Q lovede desuden at han ville stå for forsyning af læskedrik til løbet. 

Marl lovede at søge sponsorstøtte og påbegyndte straks sit arbejde. Han forhørte sig hos ejeren af Pille Ville og fik sponsoreret 12 t-shirts til løbet (Fremragende Marl). Hvis han forsætter i samme tempo bliver det et rent merchandise event. Marl blev senere udnævnt til sponsorminister.

Det sidste punkt på dagsordenen var indbetaling til kontingent. Her var der en del uenighed. Dan A. mente at man skulle gøre brug af brugerbetaling og at man skulle betale et beløb når der var et arrangement. (ligesom den pågældende aften). P.Q argumenterede dog kraftigt for at der skulle være en konto, som man kunne bruge til arrangementer. Der var en del polemik omkring dette emne, men man kom til sidst til en form for løsning. Man besluttede, at hver deltager ved prologfesterne skal indbetale 200 kr. til en konto. Beløbet skal så bruges på forskellige projekter. Hvis man ikke er i stand til at komme til et arrangement, man på forhånd har betalt til, får man sine penge refunderet. Kun Dan A var stadig utilfreds med forslaget, men demokratiet sejrede og næstformanden måtte give fortabt. Hvem der skulle opkræve penge og lave regnskab blev ikke besluttet.
Da man diskuterede hvad pengene skulle bruges til var det 10 års jubilæet som virkede mest realistisk. Emner som at bygge et cykelstadium på Fanø samt ture til udlandet var dog også oppe at vende.

Resten af aftenen endte i druk og anekdoter. Hvem der fik set formel 1 vides endnu ikke, men Gax gjorde i hvert tilfælde ikke.     

En anskueliggørelse af ansvarsområder og personer ses her:
Person Ansvarsområde
Faz Hovedarrangør af prologfesten
Medarrangør på prologløbet 2002
Dan A. Opdatering af hjemmeside.
Medarrangør på prologløbet 2002
(Sørger for at bestille cykler)
Medarrangør af prologfesten
Gax Laver rampe til prologløbet
Primus motor i "projekt sommercup" 
Trolden Vil lave pokal til prologløbsvinderen
J.W Primus motor i "projekt sommercup" 
P.Q Sørger for læskedrikke til prologløbet.
Marl  Sørger for så meget som mulig sponsoropbakning.